Power Supply

Gestabiliseerde voeding

De gestabiliseerde voeding

De voeding van een buizenversterker is één van de belangrijkste onderdelen waar vaak te weinig aandacht aan geschonken wordt, daarom deze post over de gestabiliseerde voeding.

Een voeding voor buizenversterkers bestaat meestal uit een CLC of CRC schakeling. Dit zijn 2 afvlak condensatoren tussen + en – met aan de + kant een smoorspoel of weerstand in serie geschakeld. Daarbij is het vaak zoeken naar een evenwicht tussen extra capaciteit om grotere spannings schommelingen op te vangen (robuustheid)  en een minimale capaciteit om deze ook weer zo snel mogelijk op maximale spanning te kunnen brengen (snelheid). In de flea-power buizenversterkers heb ik gebruik gemaakt van een gestabiliseerde voeding. Ik vroeg me vaak af waarom dit in de betere DAC’s en voorversterkers wél toegepast werd maar niet in een eindversterker.  In deze post ga ik verder in op de uitdagingen waarmee je te maken krijgt als je deze super voeding wilt toepassen.

De trafo (transformator)

Met het oog op de uiteindelijke spanning en stroom dient de voedings transformator gekozen te worden. Een handig overzicht is te vinden in een pdf file van Hammond: http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf Hierin zijn de verschillen te zien tussen een trafo met of zonder middenaftakking. Ook is de invloed te zien van de belasting: inductief (choke) cappacitief (condensator) of  een belasting met een weerstand. Daarnaast is het ook belangrijk rekening te houden met het aantal buizen dat je straks van een gloeispanning (en bijbehorende hoeveelheid stroom) wilt voorzien. Wees daarbij niet te zuinig, niets is vervelender dan je trafo voortdurend in temperatuur te zien oplopen.

Stabilisatie.

In de wereld van transistoren is een gestabiliseerde voeding een normaal verschijnsel. Hoe komt het dan dat het in de buizenwereld weinig of niet toegepast wordt?

gestabiliseerde voeding
gestabiliseerde voeding

Een belangrijke reden is het feit dat de voeding bijna net zoveel componenten vraagt als de versterker zelf. De kosten zijn dus hoger. Daarnaast is er een eenvoudige rekensom te maken voor het vermogen dat de regelbuis moet kunnen dissiperen. Om wat regel ruimte te hebben moet er over de regelbuis 100 -120 V staan. Voor de eenvoud van ons rekensommetje nemen we 100 V. Als de versterker schakeling erna 100 mA zou afnemen (gemiddelde EL84 schakeling) dan moet de buis in staat zijn om 10 Watt te verwerken. Nog een uitdaging: het spanningsverschil tussen kathode en gloeidraden is erg hoog en dit maakt dat we de gloeispanning op het niveau van de uitgangsspanning moeten brengen. Er is dus een extra gloeispannings wikkeling nodig op je trafo of een extra trafootje om deze te leveren.

Als we het schema bekijken zien we 3 buizen. in de flea-power zijn V1 en V2 gecombineerd in 1 buis: de PCL82  een combinatie van pentode (V1) en triode (V2). Voor de spanningsreferentie kan een zenerdiode gebruikt worden maar in de flea-power is een neon stabilisatiebuisje gebruikt, de 85A2. De naam zegt het al, deze buis stabiliseert de spanning (die over de buis staat) op 85V.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.